Bioeconomie.ro

În natură, nimic nu se pierde, nimic nu se câștigă, totul se transformă.

Beneficiarii măsurilor 112 și 141 trebuie să urmeze un curs de formare profesională pana la 31 decembrie 2015

Leave a comment


Membrii Comitetului de Monitorizare pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) au fost informați că fișele tehnice ale Măsurilor 112 și 141 din PNDR 2007-2013 au fost amendate. Principalele modificări aduse prevăd obligativitatea absolvirii unui singur curs de formare profesională pentru beneficiarii Măsurilor 112 și 141. Inițial, textul prevedea urmarea unor cursuri de formare profesională în primii trei ani de la primirea sprijinului. Asta nu este însă tot.

Marți, la sediul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), cei prezenți au luat la cunoștință și de un alt aspect – în cazul în care solicitantul de fonduri europene nu s-a conformat planului de afaceri în momentul evaluării acestuia, „cu excepţia situaţiei când neconformitatea a fost determinată de cauze independente de voinţa sa”, APDRP l-ar putea sancționa cu o reducere a finanțării care ar putea ajunge chiar și „până la recuperarea sprijinului”.

„Până cel târziu la data de 31 decembrie 2015, tinerii fermieri care beneficiază de sprijin prin această măsură (112, respectiv 141 – n.r.) sunt obligaţi să urmeze un singur curs de formare profesională prin Măsura 111 «Formare profesională, informare şi difuzare de cunoştinţe» în cel puţin unul din domeniile: managementul exploataţiei agricole, contabilitatea fermei, protecţia mediului, agricultură ecologică etc. (…)

 

În situații excepționale, cu acordul anterior al DGDR AM PNDR, beneficiarii Măsurii 112 pot urma cursuri organizate de alte entități, în cel puţin unul din domeniile: managementul exploataţiei agricole, contabilitatea fermei, protecţia mediului, agricultură ecologică, etc.”, se arată în propunerea de modificare a PNDR 2007-2013.

 

Conform motivării scrise a deciziei de modificare, prin intermediul schimbărilor propuse pentru Măsurile 112 şi 141 referitoare la obligativitatea beneficiarilor de a urma cursuri, se asigură soluţii alternative de dobândire a competenţelor necesare pentru fermieri, faţă de obligativitatea actuală de a urma cursuri organizate prin Măsura 111, care să permită gospodărirea durabilă a terenurilor agricole şi creşterea calităţii managementului la nivel de fermă.

 

Practic, conform celor care au propus aceste modificări, parcurgerea acestor cursuri reprezintă, în fapt, și o contribuție la atingerea obiectivului legat de creşterea competitivităţii sectorului agricol prin promovarea instalării tinerilor fermieri şi sprijinirea exploataţiilor agricole în curs de restructurare pentru facilitarea rezolvării problemelor legate de tranziţie.

 

Se modifică și secţiunea „Rezumatul cerinţelor Planului de afaceri” a Măsurii 112

 

Aceiași expunere de motive precizează că, în cazul în care solicitantul nu s-a conformat planului de afaceri în momentul evaluării acestuia, Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP) va proceda la aplicarea unor sancţiuni (reduceri care pot ajunge până la recuperarea sprijinului), în condiţiile pe care le instituția le va defini ulterior.

 

Excepţie de la regulă va fi situaţia când neconformitatea a fost determinată de cauze independente de voinţa solicitantului, definite ca fiind situţii excepţionale ce țin exclusiv de activitatea AM PNDR referitoare la implementarea Măsurii 111 sau cauze de forţă majoră: „inundaţii, secetă prelungită, furtuni etc.”, pentru care se întocmesc dosare de către comisiile locale de specialitate, constituite în acest scop.

 

„Mai mult, aplicarea unui sistem progresiv de sancţiuni pentru beneficiarii Măsurii 112, care să ţină seama de gradul de atingere a indicatorilor propuşi în planurile de afaceri, va asigura premisele necesare pentru menţinerea tinerilor fermieri în spaţiul rural şi încurajarea acestora să realizeze în continuare investiţii, contribuind la sprijinirea procesului de modernizare a spaţiului rural şi la creşterea competitivităţii exploataţiilor agricole”, se precizează în document.

 

Conform datelor existente până la acest moment, în perioada 2007-2013, în cadrul Măsurilor 112 și 141 au fost semnate un număr de 73.851 de contracte de finanțare/decizii de finanțare. Din acest total, în cadrul Măsurii 112 s-au semnat un număr de 12.976 de contracte și au fost instruiți prin Măsura 111 un număr de 3.998 de beneficiari.

 

„Din numărul total de beneficiari care au semnat contracte de finanțare au rămas de instruit 8.978 beneficiari”, se arată într-un document al MADR.

 

Pe de altă parte, în cadrul Măsurii 141 au fost semnate un număr de 60.875  de decizii de finanțare, prin Măsura 111 fiind instruiți un număr de 23.274 beneficiari. Din numărul total de beneficiari care au semnat decizii de finanțare au rămas de instruit 37.601 beneficiari.

 

„Din numărul total de beneficiari neinstruiți, un număr de 2.559 nu continuă proiectul, respectiv nu au depus dosarul cererii de plată pentru tranșele 4 și 5 si nu necesită instruire. Motivele nedepunerii tranșelor 4 și 5 sunt: rezilieri, deces, renunțări etc. În concluzie, până la această dată, rămân de instruit 35.042 de beneficiari ai Măsurii 141. În situatie de risc sunt și 58 de beneficiari ai Măsurii 112 și 11.879 de beneficiari ai Măsurii 141”, potrivit datelor AM PNDR.
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s