Bioeconomie.ro

În natură, nimic nu se pierde, nimic nu se câștigă, totul se transformă.

Comisia Europeană adoptă un nou pachet de Economie Circulară (Bioeconomie)

Leave a comment


juncker

Jean-Claude Juncker, Presedintele Comisiei Europene

Ieri, Comisia Europeană a adoptat  un nou pachet de economie pentru a stimula tranziția Europei către o economie circulară care va stimula competitivitatea globală, creșterea durabilă și pentru a
genera noi locuri de muncă.

“Pentru a asigura o creștere durabilă pentru UE – Comisia scrie într-o notă – avem  nevoie să utilizăm resursele noastre într-un mod mai inteligent, mai durabil. Este clar că modelul liniar de Creștere Economică pe care ne-am bazat în trecut nu mai este potrivit pentru nevoile societăților  moderne de astăzi într-o lume globalizată. Nu putem construi viitorul nostru pe un model “ia-face-elimina”. Multe resurse naturale sunt finite,  trebuie să găsim o metodă care sa sustina  ecologic și economic durabilă de a le utiliza. Deci, este în interesul economic al afaceri lor de a face cea mai bună utilizare a resurselor. “

Vice President Jyrki Katainen, responsabil pentru locuri de muncă, creștere economică, investiții și competitivitate, a spus: “Astăzi noi spunem că Europa este cel mai bun loc pentru a dezvolta o afacere durabilă și în echilibru cu natura. Această tranziție către o economie mai circulară este despre remodelarea economiei de piață și îmbunătățirea competitivității noastre. Dacă putem fi mai eficienti si putem să reducem  dependența de materii prime rare, putem dezvolta un avantaj competitiv. Potențialul creării locurilor de muncă al economiei circulare este imens, iar cererea pentru un produs mai bun și servicii mai eficiente este în plină expansiune.

Pentru a facilita trecerea la o economie mai circulară, Comisia a prezentat un pachet de economie circulară, care include propuneri legislative revizuite privind deșeurile, precum și un plan de acțiune cuprinzător să stabilească un mandat concret. Propunerile de deșeuri stabilesc o viziune pe termen lung pentru a crește reciclarea și reducerea de depozitare a deșeurilor, în timp ce se propun măsuri concrete pentru a aborda obstacolele pe teren în ceea ce privește îmbunătățirea gestionării deșeurilor și luând în considerare diferitele situații din statele membre.

Planul de acțiune privind economia circulară completează această propunere de stabilire a unor măsuri pentru a “închide bucla” economiei circulare și a aborda toate fazele în ciclul de viață al unui produs: de la producția și consumul de management și piața deșeurilor pentru materii prime secundare. Prin urmare, Planul de acțiune include o serie de acțiuni care vor avea ca tintă bariere de piață în anumite sectoare sau fluxuri de materiale, cum ar fi: plastic, deșeuri alimentare, materii prime critice, construcții și demolări, biomasă și bioproduse, precum și măsuri orizontale în domenii : cum ar fi inovarea și investițiile.

Scopul planului este de a se concentra pe problemele asupra  cărora acționand la nivelul UE se aduce o valoare adăugată reală și are capacitatea de a face o diferentă pe teren.

Prevenirea generării de deșeuri, proiectării ecologice, re-utilizare și măsuri similare ar putea aduce economii nete de 600 de miliarde de €, sau 8% din cifra de afaceri anuală, pentru munca în UE, în timp ce se reduc emisiile totale anuale de gaze cu efect de seră cu 2-4%. În sectoarele de re-utilizare, re-producție și reparații, de exemplu, costul de telefoane mobile ar putea sa refaca fi redus la jumătate în cazul în care ar fi fost mai ușor sa fie luate separat. Dacă 95% din telefoanele mobile ar fi colectate, acest lucru ar putea genera economii prin care se elimina costurile de fabricare materială de aproape  1 miliard €. O trecere de la reciclare la renovarea vehiculelor utilitare ușoare, în cazul în care ratele de colectare sunt deja mari, ar putea economisii material de 6,4 miliarde € pe an (aproximativ 15% din bugetul material) si 140 de milioane € în costurile de energie și reducerea emisiilor de GES cu 6,3 milioane de tone .

Un design mai bun este cheia pentru a facilita reciclarea și a face produse mai ușor de reparat sau chiar mai durabile, economisind astfel resurse prețioase, oferind consumatorilor promovarea inovării și cu produse mai bune, si care care utilizarea lor este  mai puțin costisitoare. In acelasi timp, semnalele actuale de piață nu sunt întotdeauna suficiente pentru a face acest lucru, de aceea este nevoie de stimulente.

Comisia va sprijini reparații, durabilitate, și  reciclare în cerințele de produs în cadrul planului de lucru urmator, punerea în aplicare a directivei privind proiectarea ecologică, ținând seama de cerințele specifice ale diferitelor produse; Se prepară o programe de testare independente în cadrul Orizont 2020 pentru a ajuta la identificarea problemelor legate de posibila învechire planificată; propune cerințe facilitând demontarea, reutilizarea și reciclarea de panouri de afisaj electronic; propune diferențierea contribuțiilor financiare plătite de producătorii în cadrul unui sistem de Responsabilitate Extinsa a Producatorului pe baza costurilor de sfârșit de viață a produselor lor.

Această  propunerea legislativă revizuită privind deșeurile creează stimulente economice pentru proiectarea de produse ce pot fi reciclate sau reutilizate mai ușor; examinează opțiunile pentru un cadru politic mai coerent pentru diferitele componente de lucru cu privire la politicile de produs sectoriale UE și contribuția lor la economia circulară; ia în considerare cerințele proporționale cu privire la disponibilitatea informațiilor de reparare și piese de schimb, în activitatea sa pe proiectarea ecologică; propune recompense pentru promovarea anumitor activități de pregătire pentru reutilizare la nivel național în propunerea revizuită privind deșeurile; depună eforturi pentru o mai bună aplicare a garanțiilor privind produsele tangibile și de a examina posibile opțiuni de îmbunătățire, precum și abordarea afirmații false verzi; să ia măsuri pe achizițiile publice ecologice (APE), prin evidențierea aspectelor economiei circulare în criterii noi sau revizuite, sprijinind asimilarea mai mare de APE, și conducând prin exemplu prin achizițiile Comisiei și fonduri UE.

Comisia apelează la Parlamentul European și Consiliul să se bazeze pe această ” importantă lucrare de pregătire” și să acorde prioritate adoptării și implementării propunerilor legislative de ieri.

 

sursa: www.ilbioeconomista.com

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s