Bioeconomie.ro

În natură, nimic nu se pierde, nimic nu se câștigă, totul se transformă.

PNDR 2014-2020: Noi reguli pentru obținerea celor 50.000 de euro din fondurile europene nerambursabile pentru tinerii fermieri

Leave a comment


descărcareTinerii care încep o afacere la țară pot primi până la 50.000 de euro fonduri europene nerambursabile, prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020.

Pe 25 martie 2015 se vor deschide primele două măsuri de finanțare pe noul PNDR 2014-2020, iar ghidurile solicitantului se vor publica până la finele acestei săptămâni. Este vorba despre măsurile pentru tineri fermieri și investiții în ferme. În ceea ce privește sub-măsura PNDR 6.1. „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”, Ministerul Agriculturii a publicat fișa actualizată, care stă la baza Ghidului Solicitantului.

În cadrul acestei sub-măsuri PNDR se va sprijini instalarea pentru prima dată a tinerilor fermieri, ca șefi sau manageri ai unei exploataţii agricole. Instalarea ca tânăr fermier este un proces care implică realizarea unor etape. Acest proces trebuie să fi început și să fie încă în curs de desfășurare în momentul în care tânărul fermier depune cererea de finanţare pentru accesarea sprijinului acordat prin intermediul acestei submăsuri.

Una dintre obligațiile care trebuie îndeplinite în vederea obținerii fondurilor europene nerambursabile pentru tinerii fermieri este înregistrarea tânărului fermier ca micro-întreprindere/întreprindere mică cu maximum 24 de luni înaintea depunerii cererii de finanţare (între timp, fermierul pregătește planul de afaceri, organizează activităţile administrative, achiziționarea bunurilor pentru noua întreprindere etc.). Acest pas trebuie să fie încheiat înaintea depunerii cererii de finanţare pentru această sub-măsură.

De asemenea, trebuie depuse formularul de cerere de finanţare împreună cu planul de afaceri (documentele justificative legate de baza materială cu activele deținute la momentul depunerii cererii de finanţare).

Instalarea tânărului fermier este considerată finalizată la momentul implementării corecte a planului de afaceri.

Sprijinul acordat prin programul PNDR va contribui la îmbunătăţirea managementului, la creşterea competitivităţii sectorului agricol şi va susţine procesul de modernizare, precum şi conformitatea cu cerinţele de protecţie a mediului, igienă şi bunăstarea animalelor și siguranţa la locul de muncă. Sprijinul financiar prin noul PNDR va fi acordat pe baza unui plan de afaceri pentru dezvoltarea exploatației.

„Intervenția prin această sub-măsură va conduce la creşterea numărului de tineri fermieri care încep pentru prima dată o activitate agricolă ca şefi/manageri de exploataţie, care sunt încurajați să promoveze lanțurile scurte de aprovizionare, și, prin urmare, să devină competitivi și să îşi sporească gradul de orientare spre parteneriate. Îmbătrânirea forței de muncă în sector, precum și declinul demografic din zonele rurale determină nevoia unui interes crescut al populaţiei tinere pentru zonele rurale în contextul îmbunătăţirii performanțelor economice ale exploataţiilor agricole. Prin urmare, este necesar să se stabilească un nivel de sprijin optim pentru a încuraja tinerii să acceseze această sub-măsură, ținând cont și de costurile foarte ridicate pentru crearea unei întreprinderi agricole viabile de minimum 12.000 valoare producţie standard”, se arată în documentul citat.

Această sub-măsură vizează încurajarea familiilor tinere din mediul rural de a se stabiliza în mediul rural ceea ce va crea un efect pozitiv asupra economiei naţionale în general. Sprijinul PNDR va fi acordat sub formă de sumă forfetară pentru implementarea obiectivelor prevăzute în planul de afaceri pentru a facilita tânărului fermier începerea activităților agricole.

Beneficiarii sub-măsurii 6.1. „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” din noul PNDR 2014-2020:

 • tânărul fermier așa cum este definit în art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013, care se instalează ca unic șef al exploatației agricole. Regulamentul definește „tânărul fermier” ca fiind o persoană cu vârsta de până la 40 de ani la momentul depunerii cererii, care deține competențele și calificările profesionale adecvate și care se stabilește pentru prima dată într-o exploatație agricolă ca șef al respectivei exploatații;
 • persoană juridică cu mai mulți acționari unde un tânăr fermier, așa cum este definit în art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013 se instalează și exercită un control efectiv pe termen lung în ceea ce privește deciziile referitoare la gestionare, la beneficii și la riscurile financiare legate de exploatație.

Costuri eligibile sub-măsura 6.1. „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” din noul PNDR 2014-2020:

Sprijinul se acordă în vederea facilitării stabilirii tînărului fermier în baza Planului de Afaceri (PA). Toate cheltuielile propuse în PA, inclusiv capitalul de lucru şi activităţile relevante pentru implementarea corectă a PA aprobat pot fi eligibile, indiferent de natura acestora.

Condiții de eligibilitate sub-măsura 6.1. „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” din noul PNDR 2014-2020:

 1. Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici;
 2. Solicitantul deţine o exploataţie agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între 12.000 şi 50.000 S.O. (valoare producţie standard);
 3. Solicitantul prezintă un plan de afaceri;
 4. Solicitantul deține competențe și aptitudini profesionale, îndeplinind cel puțin una dintre următoarele condiții:
  • studii medii/superioare în domeniul agricol/veterinar/economie agrară;
  • cunoștințe în domeniul agricol dobândite prin participarea la programe de instruire sau angajamentul de a dobândi competențele profesionale adecvate într-o perioadă de grație de maximum 36 de luni de la data adoptării deciziei individuale de acordare a ajutorului;

În cazul sectorului pomicol, vor fi luate în considerare pentru sprijin doar speciile eligibile și suprafeţele incluse în Anexa II din STP, exceptând cultura de căpșuni în sere si solarii.

Alte angajamente sub-măsura 6.1. „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” din noul PNDR 2014-2020:

 1. Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în termen de cel mult nouă luni de la data deciziei de acordare a sprijinului;
 2. Solicitantul se angajează să devină fermier activ în termen de maximum 18 luni de la data instalării;
 3. Înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată,, solicitantul face dovada creşterii performanţelor economice ale exploatației, prin comercializarea producției proprii în procent de minimum 20 % din valoarea primei tranșe de plată (cerința va fi verificată în momentul finalizării implementării planului de afaceri);
 4. În cazul în care exploatația agricolă vizează creșterea animalelor, planul de afaceri va prevede în mod obligatoriu amenajări de gestionare a gunoiului de grajd, conform normelor de mediu (cerința va fi verificată în momentul finalizării implementării planului de afaceri).

Principii în ceea ce privește stabilirea de criterii de selecție pentru sub-măsura 6.1. „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” din noul PNDR 2014-2020:

 1. Principiul comasării exploatațiilor, având în vedere numărul exploatațiilor preluate integral;
 2. Principiul nivelului de calificare în domeniul agricol;
 3. Principiul sectorului prioritar care vizează sectorul zootehnic (bovine, apicultură, ovine și caprine) și vegetal (legumicultura, inclusiv producţia de material săditor, pomicultură și producția de seminţe);
 4. Principiul potențialului agricol care vizează zonele cu potențial determinate în baza studiilor de specialitate;
 5. Principiul utilizării raselor/speciilor locale.

Sume (aplicabile) și rata sprijinului pentru instalarea tinerilor fermieri pin noul PNDR 2014-2020:

Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maxim trei sau cinci ani și este de:

 • 50.000 de euro pentru exploatațiile între 30.000 S.O. și 50.000 S.O.;
 • 40.000 de euro pentru exploatațiile între 12.000 S.O. și 29.999 S.O..

Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri se va acorda prin noul PNDR 2014-2020, sub formă de primă în două tranșe, astfel:

 • 75% din cuantumul sprijinului la încheierea deciziei de finanțare;
 • 25% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a planului de afaceri, fără a depăși trei/cinci ani de la încheierea deciziei de finanțare.

În cazul neimplementării corecte a planului de afaceri, sumele plătite, vor fi recuperate proporțional cu obiectivele nerealizate.

Perioada de cinci ani se aplică doar pentru sectorul pomicol.

sursa: http://www.stiriagricole.ro/

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s