Bioeconomie.ro

În natură, nimic nu se pierde, nimic nu se câștigă, totul se transformă.

Un nou studiu de nova-Institut: Bioeconomia UE-28 valoreaza 2 trilioane de euro, oferind 19 milioane de locuri de muncă

Leave a comment


european-parliament-in-brussels

Parlamentul European, Bruxelles

Bioeconomia UE-28 valoreaza 2 trilioane de euro, oferind 19 milioane de locuri de muncă, potrivit unui nou studiu realizat de institutul Nova, pe care Il Bioeconomista l-a publicat în previzualizare. Cei doi autori ai studiului, Stephan Piotrowski și Michael Carus, prezintă o estimare a ocupării forței de muncă și afaceri în economia bio europeană bazată în principal pe informații statistice disponibile de la Eurostat (referindu-se la 2011). 

 “Cele mai multe dintre sectoare – Piotrowski și Carus – pot fi considerate de origine bio(agricultură, silvicultură și pescuit, precum și fabricarea de produse alimentare, băuturi, produse din tutun, hârtie și produse din hârtie, industria forestieră și biocombustibili). Doar pentru două dintre sectoarele, industria textilă și industria de mase plastice chimică, au fost necesare estimări pentru acțiunile bazate pe conceptul bio. (…)

În afară de o evaluare generală Piotrowski și Carus prezintă şi o comparație a energiei şi utilizării materiale ale biomasei pe baza aceleiaşi cantităţi de biomasă luând efectele generate de biocarburanți și utilizarea materialelor biomasei în industria chimică.

“În conformitate cu SBS – cei doi autori scrie – ocuparea forței de muncă în fabricarea substanțelor și a produselor chimice (NACE diviziunea 20) s-a ridicat la 1,2 milioane în UE-28 în 2011. Au estimat că materia primă-bio utilizată în industria chimică UE este de aproximativ 8560000 de tone de substanță uscată (TDM) sau aproximativ 5% din cantitatea de materie primă totală în industria chimică (CEFIC 2014, Piotrowski și colab. colab. 2015)”.

Cititi articolul complet -> www.ilbioeconomista.com

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s